Error after startup - java.lang.RuntimeException

søndag 31. juli 2016 11.56.40 UTC+2 skrev Stian Danielsen følgende:

What device / Java version are you using ?